تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱٤ تهران - بارم بندی شیمی پیش
شنبه 3 دی 1390

بارم بندی شیمی پیش

   نوشته شده توسط: tehchem14 همکاران گروه شیمی منطقه ۱٤    

 توجه به ۲۰ نمره ای شدن دروس پیش دانشگاهی در سال جاری،بارم بندی درس شیمی پیش دانشگاهی،

که از سوی دفتر متوسطه نظری ارسال شده است، به شرح زیر تقدیم می شود:

پایانی اول

نمره

پایانی دوم

نمره

فصل اول

۸

فصل اول

5/2

فصل دوم

۸

فصل دوم

5/2

فصل سوم (تا انتهای صفحه ۶۰)

۴

فصل سوم

۷

---------

---

فصل چهارم

۸

جمع

۲۰

 جمع

منبع : وبلاگ دبیرخانه شیمی شهر تهران