تبلیغات
گروه شیمی منطقه ۱٤ تهران - اخبار
یکشنبه 6 آذر 1390

اخبار

   نوشته شده توسط: tehchem14 همکاران گروه شیمی منطقه ۱٤    

در روز 28 آبان ماه کارگاه آزمایش های خلاق در محل دبیرستان فاطمه زهرا 2 واقع در خ پیروزی خ قره یاضی برگزار شد.

همچنین مقاله ای تحت عنوان بصیرت آموزشی هم توسط سر کار خانم قدیر ی اجرا گردید